Projektová dokumentace

Projektová dokumentace

 Návrh stavby - studie

Návrh stavby - studie

Projekty

Projektová dokumentace

Při úvodním setkání vyslechneme Vaše přání a podle finančních možností Vám navrhneme novostavbu, případně rekonstrukci v prostorovém modelu. Výhodou je snadná představa výsledné stavby, kterou umíme přirozeně osvětlit sluncem v požadovanou denní a roční dobu. Závěrečným výstupem je návrh stavby, studie s dispozičním uspořádáním a vizualizacemi, osazením na pozemku a předběžný investiční propočet nákladů stavby. Pokud Vám tato studie bude vyhovovat a budete spokojeni s naší prací nabídneme Vám vypracování dokumentace pro územní řízení a stavební povolení.
Podle studie a požadavků místního stavebního úřadu Vám zpracujeme projektovou dokumentaci pro územní řízení, stavební povolení a podle vašich požadavků i prováděcí projekt. Součástí prováděcího projektu je položkový rozpočet a výkaz výměr stavby. Projekty námi zpracované jsou kompletní tj. včetně všech profesí a potřebných vyjádření k územnímu a stavebnímu řízení.
Pravý panel