Územně plánovací dokumentace

Územně plánovací dokumentace

Územní plány

 Územní plán

Urbanistická a územní studie

Urbanistická a zatavovací studie

Dokumentaci zpracováváme v elektronické podobě na digitálních podkladech z katastru nemovitostí. Výsledkem jsou přesné plány, které předáváme ve formátu PDF, a podle přání v DGN, DWG, DXF. Urbanistické a územní studie zpracováváme většinou podle požadavků vyplívajících z územního plánu. Lokalitu necháme digitálně zaměřit, vytvoříme prostorový 3D model a navrhneme požadovanou zástavbu. V této fázi se zejména věnujeme vazbám na okolí tj. současnou zástavbu, krajinu, dopravní a technické napojení na inženýrské sítě. Ve variantách předkládáme investorovi návrhy s předběžnými investičními náklady.
Pravý panel